Xây nhà trên đất trồng cây lâu năm có được không?

Tôi có một miếng đất trồng cây lâu năm! Nay tôi muốn lấy một góc để xây nhà ở tiện thể chăm sóc cây cối. Vậy Tôi có được phép xây nhà trên đất trồng cây lâu năm không?

Đất trồng cây lâu năm là gì

Theo quy định của Pháp luật, đất trông cây lâu năm là loại đất được sử dụng để trồng các loại cây trồng một lần và sinh trưởng phát triển trong nhiều năm.

Ví dụ về các loại cây trồng lâu năm đó là: 

 • Cây công nghiệp lâu năm: Cây cao su, cây ca cao, cây cà phê, câu điều.
 • Cây ăn quả trồng lâu năm nhưng cho quả hàng năm như: Cây vải thiều, cây nhãn, cây ổi, cây roi,…
 • Cây dược liệu thu hoạch nhiều năm như: Hồi, quế, sâm.
 • Cây lấy gỗ, cho bóng mát như: Cây bàng, cây liễu, xà cừ, xoan,…
Đất trồng cây lâu năm là gì
Đất trồng cây lâu năm là gì

Xây nhà trên đất trồng cây lâu năm có được không

Theo điều 6 luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau: 

 • Sử dụng đất phải đúng quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất.
 • Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của những người sử dụng đất xung quanh.
 • Người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian sử dụng đất theo quy định của luật này và theo quy định của luật khác có liên quan.

Theo đó, bạn không thể xây nhà trên đất trồng cây lâu năm. Nếu bạn sử dụng đất sai mục đích sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp luật. Vậy nếu để xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì bạn phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Có được xây nhà trên đất trồng cây lâu năm
Có được xây nhà trên đất trồng cây lâu năm

Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở 

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định rõ ràng trong điều 57 luật đất đai 2013 như sau:

Cách trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy hải sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy hải sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ; chuyển đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 01 điều này, người chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi đã được chuyển mục đích sử dụng.

Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở
Thủ tục chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Như vậy đất của bạn sẽ thuộc trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Xem thêm: Quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm 2022 bạn cần biết

Lưu ý: Để có thể chuyển được chuyển mục đích sử dụng đất người dân còn cần phải tuân thủ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện. UBND cấp huyện sẽ căn cứ theo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, có đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. 

Có được đền bù đất trồng cây lâu năm 

Có được đền bù đất
Có được đền bù đất trồng cây lâu năm

Theo quy định của Pháp luật tại điều 74 luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi; những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường đó là: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã có giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân đã có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,… thì sẽ được bồi thường.

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có mục đích sử dụng tương tự với loại đất đã bị thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường, người dân sẽ được bồi thường theo giá trị của mảnh đất đã bị thu hồi. Điều này được căn cứ theo quy định về giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Xem thêm: Lường trước rủi ro khi mua đất trồng cây lâu năm tránh mất tiền oan

“Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong trong cơ sở dữ liệu đất đai; để áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp”.

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân sẽ được đền bù đất trồng cây lâu năm. Nếu đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo quy định. Diện tích đất bồi thường là diện tích đất Nhà nước thu hồi đất. Và giá đất bồi thường được xác định cụ thể tại địa phương do UBND cấp tỉnh quyết định.

Vậy quay trở lại trả lời cho câu hỏi của bạn. Việc sử dụng đất trồng cây lâu năm để xây nhà là chuyện không thể vi phạm Pháp luật, nếu muốn xây nhà trên đất trồng cây lâu năm cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Trên đây là những giải đáp về câu hỏi có được xây nhà trên đất trồng cây lâu năm mà Waha giải đáp cho bạn. Hi vọng bài viết trên sẽ bổ sung cho bạn thêm kiến thức về luật đất đai.