Trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất có được bồi thường không?

Tình trạng thu hồi đất để tiến hành xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông là việc thường xuyên diễn ra. Nhất là đối với các địa phương vùng ven cần phát triển kinh tế vùng. Việc thu hồi đất sẽ được tiền bồi thường theo đúng quy định. Nhiều cá nhân, hộ gia đình đã lợi dụng điều đó để nhằm trục lợi. Tiêu biểu là tình trạng trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất với kỳ vọng độn tiền đền bù lên cao.

Vậy, những trường hợp đó có được đền bù không? Nếu bị phát hiện có bị xử phạt không? Câu trả lời sẽ có tại nội dung bên dưới.

Trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất có được bồi thường không?

I. Quy định về bồi thường thu hồi đất trồng cây.

Căn cứ tại Luật Đất đai 2013 quy định rõ tại Khoản 1 Điều 90, trường hợp bị thu hồi đất do cơ quan Nhà nước thu hồi gây ảnh hưởng, thiệt hại đối với cây trồng thì sẽ được bồi thường tiền thu hồi đất. Cụ thể:

– Đối với cây trồng: Nếu là cây chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đi nơi khác được thì sẽ được Nhà nước bồi thường. Nhưng là bồi thường chi phí di chuyển. Đồng thời nếu trong quá trình vận chuyển cây bị thiệt hại hoặc phải trồng lại cũng sẽ được bồi thường.

– Đối với cây hàng năm: Sẽ được bồi thường tính theo giá trị sản lượng thu hoạch. Giá trị sản lượng thu hoạch sẽ được tính theo năng suất cao nhất trong ba năm gần nhất của cây trồng chính. Nó sẽ được tính giá trung bình tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.

– Đối với cây lâu năm: Sẽ được bồi thường khi thu hồi đất tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm đó. Nó không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

– Đối với cây rừng: Loại cây được trồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giao cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình chăm sóc, quản lý và bảo vệ thì sẽ được nhận bồi thường. Bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. Tiền đền bù này sẽ được chia cho người trực tiếp bảo vệ, chăm sóc và quản lý vườn theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Xem thêm:  Phải biết 8+ nguyên tắc cấp Sổ đỏ này nếu không muốn bị mất tiền và thời gian!

II. Tiến hành xây dựng sau khi có thông báo thu hồi đất có được bồi thường không?

Sau khi hiểu rõ về nguyên tắc bồi thường và các quy định về thu hồi đất, người dân cần nắm thêm thông tin về những trường hợp không được bồi thường khi thu hồi đất. Điều này được nêu rõ tại Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 92. Cụ thể:

– Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại Khoản 1 Điều 64 Điểm a, b, d, đ, e, I và Điều 65 các Điểm b,d.

– Các tài sản mà tạo lập từ sau khi có thông báo chính thức về việc thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, những tài sản gắn liền với đất mà được tạo lập trái quy định của Pháp luật cũng sẽ không được bồi thường khi thu hồi đất.

– Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Như vậy, không phải trường hợp nào cũng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Nếu người dân nhận được thông báo bồi thường rồi mà vẫn tiến hành xây dựng, trồng cây sẽ không được bồi thường. (Căn cứ vào Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 2 Điều 92).