Thị trường chứng khoán là gì? Có ảnh hưởng đến thị trường BĐS không?

Thị trường chứng khoán là gì? Những biến động của thị trường này sẽ tác động như thế nào đối với bất động sản? Câu trả lời sẽ có tại bài viết dưới đây:

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra giao dịch mua – bán, trao đổi liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Sản phẩm giao dịch là cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, … Những giao dịch này được thực hiện trực tiếp tại văn phòng giao dịch hoặc thông qua bên thứ ba (môi giới).

Nói một cách dễ hiểu, thị trường chứng khoán là địa điểm tập hợp những người có nhu cầu mua hoặc bán một loại chứng khoán nào đó. Đây là hình thức giao dịch chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu từ người này qua người kia.

Nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán được nêu rõ tại Điều 5 Luật Chứng khoán:

  1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.
  2. Công bằng, công khai, minh bạch.
  3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
  4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán có 3 đặc điểm chính là Tính thanh khoản, tính rủi ro theo xu hướng của thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. Cụ thể:

Đặc điểm tính thanh khoản: Tính thanh khoản của thị trường chứng khoán được đánh giá cao. Bởi các giao dịch trên kênh đầu tư này đều diễn ra nhanh chóng. Ngoài ra, cổ phiếu là loại hình được nhiều người yêu thích cũng bởi tính thanh khoản tốt.

Tính rủi ro theo xu hướng thị trường: Những yếu tố gây tác động trực tiếp đến giá trị của thị trường chứng khoán là kinh tế, chính trị, xã hội, … Đây đều là những yếu tố mang tầm vĩ mô, bởi vậy cách đầu tư chứng khoán chưa bao giờ là dễ dàng.

Khả năng sinh lời: Những biến động làm tăng giá chứng khoán của thị trường sẽ cho khả năng sinh lời cao. Các doanh nghiệp có thể được chia cổ tức để tạo ra các giá trị thực.

thị trường chứng khoán là gì? Khái niệm chứng khoán

Các loại hình của thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán được chia thành 2 loại hình cơ bản: Đó là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Nhà đầu tư lớn sẽ mua cổ phiếu trên thị trường sơ cấp. Sau đó sẽ bán lại cho các nhà đầu tư nhỏ hơn trên thị trường thứ cấp.

Thị trường sơ cấp là gì?

Thị trường sơ cấp là thị trường lần đầu cổ phiếu được phát hành và bán cho nhà đầu tư lớn. Tức là khi lần đầu được phát hành, cổ phiếu sẽ ở thị trường sơ cấp. Bằng một cách nào đó, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu phải tạo được niềm tin và tiềm năng phát triển để thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư lớn. Họ thường là các tổ chức hay quỹ đầu tư lớn. Sau khi giao dịch mua cổ phiếu hoàn tất, các tổ chức hay quỹ đầu tư này sẽ bán lại cổ phiếu đó cho các nhà đầu tư thấp hơn. Khi đó, cổ phiếu được giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp trong chứng khoán là thị trường giao dịch sau thị trường sơ cấp. Tại đây các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu của các nhà đầu tư khác. Như vậy, không có tiền mới được sinh ra. Chứng khoán chỉ chuyển trạng thái từ là sở hữu người này qua người kia.

Thị trường chứng khoán phái sinh là gì?

Sau khi hiểu thị trường chứng khoán là gì, bạn cần làm quen với một khái niệm mới về chứng khoán phái sinh là gì!

Chứng khoán phái sinh được hiểu là một công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng mà trong đó giá trị của chứng khoán phái sinh phụ thuộc vào một hay nhiều loại tài sản cơ sở.

Giống như là bạn sẽ phán đoán loại tài sản cơ sở nào sẽ tăng trong thời gian tới. Hình thức là đặt cược vào độ biến thiên của tài sản cơ sở trong tương lai. Nếu nó tăng hoặc giảm theo như dự đoán của bạn, bạn sẽ có lợi nhuận.

Các thuật ngữ trong chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, không phải bạn cứ hiểu thị trường chứng khoán là gì là bạn có thể đi đầu tư. Hãy tham khảo các thuật ngữ cơ bản sau đây để trở thành nhà đầu tư thực thụ!

Thuật ngữ Giải thích nghĩa
Cổ phần Là số phần trăm các cổ đông có trong tay trong một doanh nghiệp, tổ chức. Nói cách khác, cổ phần chính là nguồn vốn của tổ chức, doanh nghiệp đó.
Cổ phiếu Chứng chỉ được phát hành để xác nhận quyền sở hữu cổ phần .
Cổ phiếu phổ thông Là loại cổ phiếu xác định quyền được biểu quyết đối với các quyết định lớn của công ty và được hưởng lợi ích hay cổ tức nhưng không cố định.
Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết Là loại cổ phiếu có giá trị phiếu biểu quyết cao hơn nhiều so với cổ phiếu dạng phổ thông.
Cổ phiếu ưu đãi cổ tức Là loại cổ phiếu xác định quyền được trả cổ tức cao hơn so với cổ phiếu phổ thông.
Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại Là loại cổ phiếu sẽ được hoàn lại theo điều kiện hoặc theo yêu cầu vào bất cứ khi nào. Được đảm bảo bởi doanh nghiệp, tổ chức phát hành cổ phiếu.
Cổ đông Là những cá nhân/tập thể sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp, tổ chức.
Cổ tức Cổ tức là tiền mặt hoặc cổ phiếu được chia đều cho các cổ đông. Đây là phần lợi nhuận hàng năm mà các cổ đông trong doanh nghiệp sẽ được hưởng.
Cổ tức cố định Cổ tức cố định là phần lợi nhuận các cổ đông được hưởng cố định mà không cần quan tâm tới hiệu quả kinh doanh trong công ty.
Cổ tức thưởng Khác với cổ tức cố định, cổ tức thưởng sẽ phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty. Các cổ đông sẽ được chia đều theo định kỳ.

Trái phiếu

Là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ phải trả của tổ chức phát hành.
Chứng chỉ quỹ Là chứng khoán được phát hành bởi các quỹ đầu tư chứng khoán.
VN-Index Chỉ số thể hiện biến động các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE.
HNX-Index Chỉ số thể hiện biến động các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX.
IPO Loại chứng khoán lần đầu được phát hành trên thị trường.
Vốn hóa Tổng giá trị cổ phần của các doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết.
Thanh khoản Tính nhanh hay chậm trong việc giao dịch mua hoặc bán các loại chứng khoán.

 

Thị trường chứng khoán tiếng Anh là gì?

Chứng khoán tiếng Anh là Securities. Ngành chứng khoán là Securities Industry. Vậy, thị trường chứng khoán tiếng Anh nghĩa là Securities market hoặc Stock market đều được.Ngoài ra, trong chứng khoán có rất nhiều từ vựng tiếng anh nhà đầu tư cần nắm được.

thị trường chứng khoán là gì và có tác động gì lớn

Sell and buy: Mua và bán

Transfer Of Securities: Sự chuyển nhượng chứng khoán.

Bank Stock: Vốn của ngân hàng

Exchange traded funds (ETF): quỹ hoán đổi danh mục (quỹ chỉ số chứng khoán)

Stock: Cổ phiếu

Go up/rise: Tăng

Go down/fall/decline/depreciate: Giảm

Rise suddenly/jump/boom/soar/skyrocket: Tăng vọt

Take a nose dive/collapse/slump/drop sharply: Giảm đột ngột

Bull market: Thị trường theo chiều giá lên

Bear market: Thị trường theo chiều giá xuống

Limit up: Giá trần

Limit down: Giá sàn

Capital reduction: Giảm vốn

Opening price: Giá mở cửa/giá đầu ngày

Closing price: Giá đóng cửa/giá cuối ngày

Fundamental Analysis: phân tích cơ bản

Monetary policy: chính sách tiền tệ

Profitability: Khả năng sinh lời

Capital expenditure: Chi phí vốn

Dividend yield: Tỷ lệ cổ tức

Stock price: Giá cổ phiếu

Institutional investors: Nhà đầu tư tổ chức

Foreign investors: Nhà đầu tư nước ngoài

Investment trust: Ủy thác đầu tư

Dealer: Đại lý

Margin trading: Giao dịch ký quỹ

Financial derivatives: Sản phẩm tài chính phái sinh

Điểm thị trường chứng khoán là gì?

Điểm thị trường chứng khoán chính là những con số hiện lên trong bảng giá chứng khoán. Tại đây, những con số sẽ thể hiện mức tăng hay giảm của phiên giao dịch. Nhà đầu tư sẽ biết xu hướng tăng hay giảm của thị trường thông qua điểm thị trường.

Điểm chứng khoán là những con số biểu đạt cho sự tăng giảm của thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư dựa vào sự lên xuống của điểm số này để xác định xu hướng của thị trường.

Tác động của thị trường chứng khoán tới bất động sản

Sau khi đã hiểu rõ thị trường chứng khoán là gì, nhà đầu tư sẽ biết sự tác động qua lại giữa chứng khoán và bất động sản. Thực tế thì bất động sản cũng giống như chứng khoán. Giá trị của chúng lên hay xuống đều do các yếu tố như kinh tế, chính trị, xã hội, …

Nhìn vào giá trị chung của thị trường cổ phiếu hay bất động sản, ta có thể thấy ngay sức mạnh nền kinh tế thời điểm đó thế nào. Nếu thị trường chứng khoán có nhiều biến động, bất động sản cũng không thể “yên bình”.

Tuy nhiên, bất động sản và chứng khoán vẫn là 2 kênh đầu tư góp phần lớn vào nền kinh tế của cả nước. Bởi vậy, chính phủ thường xuyên tăng cường và đẩy mạnh hợp tác nhằm phát triển tối đa cho 2 lĩnh vực này. Đồng thời, theo chuyên gia dự báo; thị trường bất động sản và chứng khoán sẽ trở thành lĩnh vực chủ chốt cho nền kinh tế quốc gia trong tương lai.

One thought on “Thị trường chứng khoán là gì? Có ảnh hưởng đến thị trường BĐS không?

  1. Pingback: Điều gì sẽ xảy ra sau khi chủ tịch tập đoàn FLC bị bắt?

Comments are closed.