Tag Archives: thị trường bất động sản năm 2022

Dự đoán thị trường bất động sản năm 2022: Sôi động hay bất động?

dự đoán thị trường bất động sản năm 2022

Làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và tình hình phát triển kinh tế của đất nước, trong đó có cả thị trường bất động sản. Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu, phân tích và […]

“Bắt mạch” thị trường bất động sản năm 2022

Theo thống kê, dòng vốn vào bất động sản vẫn đang tiếp tục tăng. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư, việc triển khai những dự án hạ tầng quy mô lớn. Đây chính là động lực giúp cho thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng mạnh […]