Tag Archives: nhà đầu tư bất động sản

Hướng đi nào cho người mới bước vào giới nhà đầu tư bất động sản ?

ha ngoc hieu - waha academy

Đầu tư bất động sản là một trong những lĩnh vực đầu tư rất nhiều người quan tâm, bởi nó giúp gia tăng tài sản hiệu quả và nhanh chóng. Dù vậy, không phải dễ để bắt đầu tham gia thị trường rộng lớn này. Đầu tư sai một bước có thể khiến Nhà đầu […]

Hà Ngọc Hiếu – Người xây dựng Cộng đồng Nhà đầu tư bất động sản bằng “sự tử tế”

Hà Ngọc Hiếu

Xuất phát điểm là dân kỹ thuật tay ngang sang kinh doanh và bén duyên với đầu tư Bất động sản. Tự mình xây dựng sự nghiệp và từng bước trở thành một Nhà đầu tư Bất động sản cá nhân chuyên nghiệp. Hà Ngọc Hiếu được biết đến là một người mang những tư […]