Quy trình, thủ tục làm lại Sổ đỏ khi bị mất!

Nhiều người gặp phải tình trạng bị mất Sổ đỏ do nhiều nguyên nhân mà không biết giải quyết như thế nào. Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, người dân được cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận nếu bị mất. Dưới đây là tổng hợp về quy trình, thủ tục làm lại Sổ đỏ khi bị mất do hỏa hoạn, thiên tai, … giúp bạn dễ dàng hơn trong việc cấp lại Sổ đỏ.

1. Khai báo cơ quan chức năng.

Sau khi bị mất Sổ đỏ, người dân cần khai báo với Ủy ban nhân dân xã (UBND). Tại đây, UBND xã sẽ tiến hành niêm yết thông báo mất Sổ đỏ.

Những trường hợp đang ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì sẽ đăng tin mất Sổ đỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Thủ tục, hồ sơ cấp lại Sổ đỏ.

Kể từ khi thông báo mất Sổ đỏ tại cơ quan địa phương, (hoặc đăng tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương), sau 30 ngày người bị mất Sổ đỏ phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp Sổ đỏ để được tiến hành làm thủ tục cấp lại Sổ đỏ.

Thủ tục, hồ sơ xin cấp lại Sổ đỏ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất giấy tờ ba lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

– Nếu bị mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Xem thêm: Quy trình mua bán nhà đất đã có Sổ đỏ nhất định phải biết!

3. Nộp hồ sơ xin cấp lại Sổ đỏ.

Cách thức nộp hồ sơ như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có nhà đất.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với địa phương chưa có chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

4. Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đất đai (hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) sẽ thực hiện các quy trình sau đây:

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc nếu chưa có bản đồ địa chính thì trích đo địa chính thửa đất.

– Lập hồ sơ trình UBND cấp huyện ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Xem thêm: Bậc cha mẹ nên lập Di chúc hay làm hợp đồng tặng cho đất cho con?

5. Trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì người làm lại Sổ đỏ sẽ được cấp sổ mới trong thời gian chờ đợi không quá 10 ngày. Đối với miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được cấp lại Sổ đỏ trong thời hạn không quá 20 ngày (không tính ngày nghỉ, lễ tết và thời gian hồ sơ thụ lý tại Ủy ban nhân dân cấp xã, …).

Trên đây là thủ tục làm lại Sổ đỏ khi bị mất bởi thiên tai như hỏa hoạn, chiến tranh, lũ lụt, … Còn đối với trường hợp bị mất Sổ đỏ do bị rách, bị hư hỏng thì người dân không thực hiện thủ tục như trên mà nên làm thủ tục cấp đổi Sổ đỏ mới theo hướng dẫn ở các bài sau.