Quy định mới về điều kiện phân lô, tách thửa đất trên địa bàn Hà Nội

Trước tình trạng nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện phân lô, tách thửa đất, hợp thửa đất vi phạm quy định của pháp luật đất đai, trật tự xã hội trên một số địa bàn quận/huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã đưa ra văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cần phải có những điều chỉnh thích hợp trước vấn đề này.

Nội dung văn bản của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

– Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kiểm tra, rà soát, báo cáo về việc phân lô, tách thửa đất có diện tích lớn hơn 500m2 để xây dựng hạ tầng trên địa bàn trong khoảng thời gian từ 01/01/2017 đến 31/01/2022 đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đất bao gồm: Thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất.

– Trong quá trình giải quyết những thủ tục hành chính đó, cần có sự rà soát, kiểm tra và báo cáo những vướng mắc, khó khăn. Đồng thời dựa vào kế hoạch quy hoạch đã được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm điều kiện cụ thể của từng địa phương để nêu ra đề xuất, kiến nghị những nội dung sau:

Điều kiện thửa đất, hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất tại địa phương. Bao gồm:

+ Thửa đất ở, thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất.

+ Đất thương mại, dịch vụ.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+ Đất trồng cây hàng năm.

+ Đất trồng cây lâu năm.

+ Đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản.

+ Đất nông nghiệp khác.

Trường hợp không được phép tách thửa đất. Việc quản lý đối với thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu. Việc quản lý đối với trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung trên diện tích đất không phải là đất ở.

phân lô, tách thửa đất

Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về phân lô, tách thửa đất.

– Văn bản đề nghị tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về việc phân lô, tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

– Mặc dù chưa đưa ra quy định cụ thể, nhưng Sở vẫn đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã phải tạm dừng hoàn toàn những thủ tục liên quan đến vấn đề nêu trên cho đến khi có quy định chính thức. Chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất, hợp thửa đất đối với thửa đất ở (toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở) đảm bảo điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

– Quá trình giải quyết những thủ tục này cần căn cứ vào các loại quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quy định tại Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố (Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội) để xem xét, giải quyết thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định.

– Về hồ sơ, trình tự , thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất thực hiện theo quy định tại các điều khoản khác có trong điều luật của Thông tư đã ban hành.

Một số trường hợp đất nông nghiệp vẫn được phân lô, tách thửa đất

Các trường hợp được phân lô, tách thửa đất:

– Tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

– Tặng quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước; tặng quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo, nhà cho người có công với cách mạng mà các thửa đất sau khi chia tách đảm bảo các điều kiện tương tự quy định tại Điều 5 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND TP.

– Tách thửa đất để phân chia thửa đất theo quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai; quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh.

– Tách thửa đất do chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Các thửa đất do Nhà nước tách thửa để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận đầu tư.

– Các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; phân chia tài sản thừa kế, ly hôn theo quy định của pháp luật.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các nội dung sau liên quan đến phân lô, tách thửa đất

– Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã: Phối hợp chặt chẽ với UBND cấp quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện các nội dung nêu ở phần trên cho đến khi có quy định, hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị đăng ký biến động đất đai trong khoảng gian từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2022 đối với thủ tục chia, tách thửa đất cho tất cả các đối tượng đã nêu ở phần đầu văn bản để UBND Thành phố xem xét, ban hành quy định cụ thể về: Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định hiện hành.

Như vậy, trước khi có quyết định chính thức; việc phân lô, tách thửa sẽ bị tạm dừng và các cơ sở ban ngành TP Hà Nội sẽ không tiến hành giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề này. Sự siết chặt đó đang khiến nhiều người lo lắng và bất an. Bởi lẽ việc mua đất rồi phân lô bán lại kiếm lời đã thu về lợi nhuận cho biết bao Nhà đầu tư trong một thời gian dài.

One thought on “Quy định mới về điều kiện phân lô, tách thửa đất trên địa bàn Hà Nội

  1. Pingback: Tạm dừng phân lô tách thửa, đất đai quay cuồng trước cơn sóng lớn!

Comments are closed.