NHỮNG CHÍNH SÁCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2023!

Trong năm 2022 nhiều văn bản pháp luật về Đất đai và Nhà ở được ban hành, sửa đổi. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến thị trường BĐS 2023. Để tránh khỏi các rủi ro có thể gặp phải trong tương lai khi các văn bản pháp luật này được thực thi thì hãy cùng Waha tìm hiểu các chính sách đó ngay sau đây:

Những chính sách ảnh hưởng đến thị trường Bất động sản 2023

  1. CHÍNH SÁCH THỨ NHẤT: SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI – BỎ KHUNG GIÁ ĐẤT, XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT THEO GIÁ THỊ TRƯỜNG.

Việc loại bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo giá thị trường được xem là chính sách ảnh hưởng nhất đến thị trường BĐS năm 2023. Đây là nội dung nổi bật được đề cập trong Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Hiện hành thì Khung giá đất được UBNB các Tỉnh sử dụng để xây dựng Bảng giá đất. Còn tại Dự thảo, việc xác định giá đất trong Bảng giá đất sẽ căn cứ theo giá thị trường. Bảng giá đất là căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất như:
Tính tiền sử dụng đất; Tính Thuế sử dụng đất; Tính thuế thu nhập cá nhân khi Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà trong hợp đồng không ghi giá hoặc ghi giá nhưng thấp hơn Bảng giá đất.

Xuất phát từ tầm quan trọng của Bảng giá đất nên việc bỏ Khung giá đất và xác định giá đất theo giá thị trường được xem là bước đột phá lớn trong quản lý và sử dụng Đất đai. Thúc đẩy thị trường BĐS phát triển minh bạch hơn, giảm tình trạng đầu cơ, sốt ảo đặc biệt tránh được tình trạng trốn thuế của các bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  1. CHÍNH SÁCH THỨ 2: CHỦ TRƯƠNG ĐÁNH THUẾ CAO HƠN VỚI NGƯỜI CÓ NHIỀU NHÀ ĐẤT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2022/NQ-TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Theo đó, đối với nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, Nghị quyết nêu rõ sẽ quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Việc đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà đất sẽ tránh được tình trạng đầu cơ đất hướng tới bảo đảm  hài hòa về lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước giảm thiểu tiêu cực về đất đai.

  1. CHÍNH SÁCH THỨ 3: CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN VÀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Việc công khai thông tin về thị trường nhà ở và thị trường BĐS. Đây là nội dung tại Nghị định 44/2022/ NĐ-CP Theo nghị định này Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin về dự án, tình hình giao dịch BĐS cho sở xây dựng.

Cụ thể, Chủ đầu tư dự án Bất động sản cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản như sau:

– Cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án bất động sản và sản phẩm bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo.

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án, cơ cấu loại bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có);

Việc kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về bất động sản đủ điều kiện giao dịch và đăng tải văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện trước khi Chủ đầu tư đưa Bất động sản của dự án ra giao dịch;

–  Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu; Chủ đầu tư chuyển nhượng phải điều chỉnh, sửa đổi lại thông tin, dữ liệu về dự án. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tài khoản mới và hướng dẫn truy cập, kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu cho Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng;

–  Kê khai, cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch Bất động sản của dự án trong kỳ báo cáo.

Bộ xây dựng và Sở xây dựng định kỳ hàng năm và hàng quỹ sẽ công bố các thông tin cơ bản về BĐS và nhà ở trên Cổng thông tin điện tử

Để khai thác thông tin về nhà ở và thị trường BĐS thì tổ chức cá nhân có nhu cầu có thể thực hiện bằng 1 trong ba cách sau:

  • Qua cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (http:/batdongsan.xaydung.gov.vn/)
  • Qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu
  • Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS và bên khai thác và sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của pháp luật

Như vậy việc công khai thông tin về nhà ở và thị trường BĐS sẽ góp phần minh bạch thông tin về thị trường BĐS giúp cơ quan quản lý có thể tham gia điều tiết thị trường, giúp người mua nhà nắm các thông tin về dự án tránh các trường hợp mua phải các dự án chưa đủ điều kiện mở bán

  1. CHÍNH SÁCH THỨ TƯ: CHÍNH SÁCH VỀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU BẤT ĐỘNG SẢN.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP ban hành ngày 16/9/2022 sửa đổi bổ sung nghị định153/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý chủ yếu liên quan đến các đối tượng tham gia thị trường này. Nghị định này sẽ góp phần cho các doanh nghiệp BĐS có năng lực, uy tín, dễ dàng hợn trong việc huy động vốn. Nghị định 65 đã tăng trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp. Đơn cử như việc nhà đầu tư phải đọc bản công bố thông tin, tự ký xác nhận việc tiếp nhận đầy đủ những thông tin doanh nghiệp công bố đồng thời hiểu pháp luật và chịu trách nhiệm về việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

Xem thêm: Cách tính lệ phí nhà đất năm 2023