Khi hộ gia đình bán đất bắt buộc phải có mặt đầy đủ các thành viên?

Nếu nắm bắt được các quy định hộ gia đình bán đất có cần có mặt tất cả các thành viên hay không sẽ giúp ích được rất nhiều trong quá trình chuyển nhượng. Đồng thời hạn chế tối đa tình trạng xảy ra tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình. 

Gia đình bán đất có cần tất cả thành viên phải có mặt?

– Khi chuyển nhượng nhà đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền ký tên. Đồng thời, người ký hợp đồng chuyển nhượng phải được sự đồng ý của các thành viên có chung quyền sử dụng đất. 

Cụ thể được quy định rõ tại khoản 5, Điều 14 Thông tư 02/2015 TT-BTNMT, cụ thể:

“Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.”.

=> Khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất của hộ gia đình không nhất thiết phải có mặt tất cả các thành viên trong gia đình. Chỉ cần có văn bản đồng ý chuyển nhượng được công chứng hoặc chứng thực người đứng tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền ký hợp đồng chuyển nhượng với bên mua.  

Khi hộ gia đình bán đất, cần thiết phải có mặt đầy đủ các thành viên không?

Thủ tục công chứng văn bản đồng ý chuyển nhượng

– Địa điểm công chứng: văn phòng/văn phòng công chứng nào trong cả nước. 

– Hồ sơ công chứng: Căn cứ Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng 2014, hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:

  • Dự thảo văn bản đồng ý chuyển nhượng nhà đất.
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng (CMND/ Căn cước công dân).

– Trình tự, thủ tục công chứng

+ Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công chứng, nhân viên công chứng sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng, nếu chưa đủ giấy tờ cần bổ sung và hoàn thiện thêm. 

Bước 2: Thực hiện công chứng

– Nếu văn bản đồng ý chuyển nhượng đã được chuẩn bị trước thì công chứng viên phải kiểm tra dự thảo văn bản đó. 

  • Nếu đã đáp ứng yêu cầu thì chuyển sang giai đoạn tiếp theo
  • Nếu chưa đúng thì yêu cầu sửa lại cho đúng. 

– Nếu văn bản đồng ý chuyển nhượng chưa được chuẩn bị trước:

  • Tổ chức công chứng soạn văn bản đồng ý chuyển nhượng theo yêu cầu của người đề nghị công chứng.
  • Người yêu cầu công chứng đọc lại toàn bộ văn bản kiểm tra và xác nhận vào văn bản đồng ý chuyển nhượng. 
  • Ký vào văn bản chuyển nhượng trước mặt công chứng viên
  • Công chứng viên xuất trình văn bản chính giấy tờ để đối chiếu
  • Công chứng viên ghi lời chứng, ký và đóng dấu

– Thời hạn công chứng: không quá 02 ngày làm việc

Trên đây là câu trả lời cho vấn đề: Hộ gia đình bán đất có bắt buộc các thành viên trong gia đình phải có mặt không? Theo đó, khi ký hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất không cần thiết có mặt đủ các thành viên, chỉ cần có văn bản đồng ý chuyển nhượng được công chứng hoặc chứng thực.