2+ Dấu hiệu nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi!

Nhiều người nghĩ rằng tất cả đất được bồi thường khi bị thu hồi nếu Nhà nước ra công văn thu hồi. Thực tế thì vẫn có những trường hợp không được bồi thường khi đất bị thu hồi. Theo Pháp luật Việt Nam quy định thì Chủ sở hữu tài sản sẽ được bồi thường khi đất bị thu hồi nếu đó là tài sản hợp pháp và việc thu hồi đó gây thiệt hại trực tiếp cho tài sản của người sở hữu.

Nghe thì có vẻ khá đơn giản, tuy nhiên để nắm chắc phần đất đai của mình có được bồi thường hay không và mức bồi thường là bao nhiêu, bạn cần nhận biết các loại đất được bồi thường khi bị thu hồi thông qua nội dung bên dưới

1. Tài sản như thế nào được cho là hợp pháp?

Đối với từng loại đất sẽ có những quy định khác nhau về tính hợp pháp của tài sản. Dưới đây là các trường hợp cụ thể.

1.1 Nhà ở hoặc công trình xây dựng

Được xác định là tài sản hợp pháp nếu đáp ứng được Luật Đất đai 2013 có quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 92 và Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định tại khoản 30 Điều 1.

Cụ thể: Đất được sử dụng đúng mục đích; có Giấy phép xây dựng; thời gian xây dựng trước khi có thông báo thu hồi đất; xây dựng đúng quy hoạch sử dụng đất.

Lưu ý: Nếu xây dựng sau khi có thông báo thu hồi đất sẽ không được coi là tài sản hợp pháp và bị phạt tiền, buộc phải tháo gỡ hoặc bị cưỡng chế tháo gỡ (trường hợp Chủ sở hữu không đồng ý tháo gỡ).

Dấu hiệu nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi bạn nên biết!
Dấu hiệu nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi bạn nên biết!

1.2 Cây trồng

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 có quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 92, cây trồng được coi là hợp pháp nếu người sở hữu đất sử dụng đúng mục đích trồng cây, trồng cây trước khi có thông báo thu hồi đất và đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, đất của người dân sẽ được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất nếu đất đó là tài sản đã được chứng minh hợp pháp, cộng với điều kiện thứ hai là sự thu hồi đó gây thiệt hại về tài sản cho Chủ sở hữu.

Vậy trường hợp nào được cho là gây thiệt hại về tài sản cho người sở hữu? Câu trả lời sẽ có ở nội dung tiếp theo. 

Xem thêm: 5+ đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi năm 2022!

2. Trường hợp được cho là gây thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất.

Không phải tất cả các loại đất khi bị Nhà nước thu hồi đều được bồi thường. Luật pháp Việt Nam có nêu rõ những trường hợp gây thiệt hại cho tài sản đó mới được nhận bồi thường.

Cụ thể:

Thiệt hại ở đây là thiệt hại về vật chất. Nó được biểu hiện trên thực tế như là nhà ở, công trình bị phá dỡ, cây trồng bị chặt bỏ,…

Cách nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi không hề khó!
Cách nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi không hề khó!

Như vậy, đối với những người Chủ sở hữu không nắm rõ về quy định, Luật pháp về đất đai vẫn có thể nhận biết được việc thu hồi đất có gây thiệt hại đối với nhà ở, công trình xây dựng hay không. Tuy nhiên, đối với tài sản là cây trồng hay vật nuôi, mức độ thiệt hại và thiệt hại như thế nào sẽ được phân chia cụ thể theo từng trường hợp sau:

2.1 Tài sản là cây trồng

Nếu tài sản của người dân là cây trồng, biểu hiện thiệt hại được thể hiện chủ yếu bằng hành động. Cụ thể là cây bị chặt, bị đốn hoặc bị dỡ bỏ, phá bỏ. Ngoài ra, đối với một số cây trồng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì biểu hiện của thiệt hại đó là chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 có quy định tại điểm c khoản 1 Điều 90 nêu rõ về mức độ bồi thường thiệt hại đối với cây trồng có thể di chuyển đến địa điểm khác như sau:

– Nếu là loại cây trồng chưa đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn có thể di chuyển đến địa điểm khác thì sẽ có mức bồi thường về chi phí di chuyển, vận chuyển cây. Đồng thời sẽ được bồi thường về thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại cây mới.

Như vậy, nếu xét theo quy định trên, nếu cây trồng của Chủ sở hữu không phải bị đốn bỏ hay bị phá bỏ thì vẫn được bồi thường khi xét về yếu tố bị thiệt hại do phải di chuyển cây, phải trồng lại cây mới.

Xem thêm: 4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi thu hồi đất!

Đất được bồi thường khi bị thu hồi là điều hiển nhiên?
Đất được bồi thường khi bị thu hồi là điều hiển nhiên?

2.2 Vật nuôi

Nhiều người cho rằng nếu Nhà nước thu hồi đất thì không gây thiệt hại gì cho vật nuôi. Bởi lẽ vật nuôi có thể tự di chuyển mà không bị thiệt hại trực tiếp về tài sản của Chủ sở hữu. Như vậy thì đất đó là loại đất được bồi thường khi bị thu hồi.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với các loại gia súc, gia cầm như trâu, bò, lợn, gà, vịt, … Còn đối với vật nuôi là thủy sản thì lại khác. Mặc dù vậy, không phải loài thủy sản nào cũng được bồi thường. 

Cụ thể, căn cứ theo Luật Đất đai 2013 quy định tại điểm b khoản 2 Điều 90 có nêu rõ:

Nếu vật nuôi là thủy sản, tại thời điểm Nhà nước tiến hành thu hồi đất mà thủy sản đó chưa đến thời kỳ thu hoạch sẽ được bồi thường thực tế do phải thu hoạch sớm. Trong trường hợp thủy sản đó có thể di chuyển được thì Chủ sở hữu vẫn được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường do UBND cấp tỉnh quy định.

Không phải loại đất nào cũng là đất được bồi thường khi bị thu hồi!
Không phải loại đất nào cũng là đất được bồi thường khi bị thu hồi!

Kết luận loại đất được bồi thường khi bị thu hồi.

Như vậy, để cho đất được bồi thường khi bị thu hồi, Chủ sở hữu phải đảm bảo hai điều kiện như sau:

Điều kiện 1: Đó là tài sản được xác định hợp pháp.

Điều kiện 2: Việc Nhà nước thu hồi đó gây thiệt hại trực tiếp cho tài sản của Chủ sở hữu.

2 thoughts on “2+ Dấu hiệu nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi!

  1. Pingback: Phải biết 8+ nguyên tắc cấp Sổ đỏ này để tránh mất tiền và thời gian!

  2. Pingback: 8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ/TW!

Comments are closed.