Đất thuê có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Căn cứ vào Luật Đất đai 2013, đất thuê được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng được các điều kiện nêu rõ theo quy định. Thủ tục, trình tự pháp lý cấp Sổ đỏ đối với đất thuê sẽ được giải đáp ở nội dung bên dưới.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê

Điều kiện về thuê đất theo Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 56 về cá nhân, tổ chức thuê đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp một: Sử dụng đất với mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, …

Trường hợp hai: Theo Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 129, nếu cá nhân, hộ gia đình đã có một phần diện tích đất sử dụng theo hình thức Nhà nước giao đất nhưng vẫn có nhu cầu sử dụng thêm đất thì có thể làm thủ tục thuê đất của Nhà nước. Trường hợp này vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp ba: Là loại đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Xem thêm: 6+ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ!

Đất thuê có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
Đất thuê có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trường hợp bốn: Đất được sử dụng với mục đích xây dựng công trình công cộng nhằm kinh doanh.

Trường hợp năm: Đối tượng sử dụng đất là tổ chức kinh tế hoặc người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài hoặc các doanh nghiệp sử dụng vốn nước ngoài có nhu cầu thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư như: Sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, …

Trường hợp sáu: Đối tượng sử dụng đất là tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc các doanh nghiệp sử dụng vốn nước ngoài có nhu cầu thuê đất để xây dựng công trình sự nghiệp.

Trường hợp bảy: Là cá nhân, tổ chức nước ngoài dùng đất để xây dựng trụ sở làm việc mang tính chất ngoại giao.

Điều kiện về nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất thuê.

Người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu:

– Đã hoàn thành nghĩa vụ trả tiền thuê đất cho Nhà nước.

– Căn cứ theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định tại Điều 19 có nêu rõ những trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không thuộc vào các trường hợp này thì người sử dụng đất thuê được quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm: Quy trình làm thủ tục đổi Sổ đỏ khi quá cũ, bị rách hoặc bị hư hỏng!

Đất thuê là gì? Thủ tục Pháp lý thế nào?
Đất thuê là gì? Thủ tục Pháp lý thế nào?

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê

Giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị đối với đất thuê

Theo QĐ845_2019_NC đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, cần các loại giấy tờ sau:

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất (Mẫu số một Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014).

– Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để trích lục bản đồ địa chính thửa đất. Hoặc có thể trích đo chính thửa đất.

– Hai bản thuyết minh dự án đầu tư; bản vẽ mặt bằng tổng thể trình UBND tỉnh; Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp cho doanh nghiệp .

– Văn bản lập thủ tục kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định ĐTM; văn bản ký quỹ; báo cáo tài chính; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy xác nhận cung cấp tín dụng; …

Xem thêm: Thủ tục xin cấp đổi Sổ đỏ khi diện tích đất khác thực tế!

Đất thuê có thể được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng?
Đất thuê có thể được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng?

Quy trình các bước xin thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Bước một: Trước hết, người sử dụng đất phải làm hợp đồng thuê đất. Sau khi hoàn tất mới tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê.

– Bước hai: Nộp bộ hồ sơ đất thuê xin cấp Sổ đỏ/Sổ hồng trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.

– Bước ba: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Yêu cầu nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết (nếu có). Sau đó tiến hành chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng có liên quan giải quyết hồ sơ trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc.

Trường hợp sau khi thẩm định mà không đủ điều kiện giải quyết sẽ có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do theo đúng Khoản 2 Điều 5 quy chế này.

Một số hồ sơ đến hạn nhưng chưa có kết quả giải quyết, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản xin lỗi cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó phải nêu rõ lý do bị quá hạn giải quyết, đồng thời gửi thông báo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và đề nghị gia hạn trả kết quả giải quyết.

Đất thuê đang ngày càng được nhiều người quan tâm!
Đất thuê đang ngày càng được nhiều người quan tâm!

– Bước bốn: Các cơ quan Nhà nước, ban ngành có liên quan sẽ phối hợp và tiến hành xử lý và giải quyết hồ sơ. Sau đó thông báo cho cá nhân, hộ gia đình về các khoản chi phí phải nộp khi yêu cầu cấp Sổ đỏ.

Chi phí bao gồm:

Phí thẩm định: 5.000.000đ/hồ sơ (Phường, thị trấn); 2.500.000đ/hồ sơ (khu vực khác).

Phí cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000đ/giấy (Chỉ giấy chứng nhận không có nhà và tài sản gắn liền với đất); 500.000đ/giấy (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất).

Lưu ý: Nộp tiền xong phải giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận đã đóng nghĩa vụ tài chính.

– Bước năm: Trả kết quả.

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

2 thoughts on “Đất thuê có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

  1. Pingback: Phải biết 8+ nguyên tắc cấp Sổ đỏ này để tránh mất tiền và thời gian!

  2. Pingback: Hướng dẫn chi tiết thủ tục, hợp đồng tặng cho đất năm 2022!

Comments are closed.