Có phải nộp thuế khi bán đất cho anh em, họ hàng trong nhà?

Miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ khi sang tên Sổ đỏ là điều mà ai cũng mong muốn. Liên quan đến vấn đề này pháp luật cũng quy định rất rõ những trường hợp được miễn thuế. Vậy, sang tên Sổ đỏ giữa anh em có phải nộp thuế khi bán đất không? Cùng Waha tìm hiểu bài viết sau nhé.

Nộp thuế khi bán đất: Khi nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi sang tên?

Để biết có phải nộp thuế khi bán đất không, tham khảo nội dung sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, những trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất dưới đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

Chuyển nhượng, tặng cho nhà đất giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định.

Điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.”.

Đồng thời, điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư này cũng quy định thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người như trên cũng thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết thủ tục, hợp đồng tặng cho đất năm 2022!

Có phải nộp thuế khi bán đất cho anh em, họ hàng trong nhà?
Có phải nộp thuế khi bán đất cho anh em, họ hàng trong nhà?

Tóm lại, theo luật nộp thuế khi bán đất, không phải khi nào chuyển nhượng, tặng cho giữa anh em với nhau cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân, mà chỉ miễn thuế đối với trường hợp hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất giữa anh chị em ruột với nhau.

Ngoài ra, theo luật nộp thuế khi bán đất, khi chuyển nhượng, tặng cho giữa những người có quan hệ họ hàng với nhau thì không được miễn thuế thu nhập cá nhân như chuyển nhượng nhà đất giữa cháu với cô, chú, cậu, bác,… trừ trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất  một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một  nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

– Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận.

– Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

Nộp thuế khi bán đất: Người chuyển nhượng được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện này!
Nộp thuế khi bán đất: Người chuyển nhượng được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện này!

– Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế. 

Điều kiện 2: Có quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở là ngày cấp Giấy chứng nhận. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.

Điều kiện 3: Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở (trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó).

Xem thêm: Sang tên sổ đỏ khi người bán đất chết, giải quyết thế nào?

Nộp thuế khi bán đất: Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở được miễn thuế thu nhập cá nhân!
Nộp thuế khi bán đất: Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở được miễn thuế thu nhập cá nhân!

Tóm lại, theo luật nộp thuế khi bán đất, không phải toàn bộ trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất giữa anh em, họ hàng với nhau cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân mà chỉ được miễn thuế khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất giữa anh chị em ruột với nhau và trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một  nhà ở, đất ở tại Việt Nam. 

Nói cách khác, theo luật nộp thuế khi bán đất, anh em, họ hàng chuyển nhượng nhà đất cho nhau vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa anh chị em ruột với nhau hoặc trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, đất ở tại Việt Nam.

Nộp thuế khi bán đất: Khi nào được miễn thuế trước bạ khi sang tên?

Hiện nay, Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Nghị định 20/2019/NĐ-CP đã quy định rõ những trường hợp miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Trong đó, tại khoản 10 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về miễn lệ phí trước bạ khi thừa kế, tặng cho nhà đất như sau:

“Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận”.

Như vậy, khi chuyển nhượng nhà đất thì không được miễn lệ phí trước bạ, chỉ miễn lệ phí trước bạ khi thừa kế, tặng cho nhà đất giữa anh chị em ruột với nhau hoặc giữa những người theo quy định trên.

Xem thêm: Phải biết 8+ nguyên tắc cấp Sổ đỏ này để tránh mất tiền và thời gian!

Nộp thuế khi bán đất: Khi nào được miễn thuế trước bạ khi sang tên?
Nộp thuế khi bán đất: Khi nào được miễn thuế trước bạ khi sang tên?

Trên đây là quy định trả lời cho câu hỏi: Sang tên Sổ đỏ giữa anh em có phải nộp thuế khi bán đất không. Theo đó, khi anh em, họ hàng chuyển nhượng nhà đất sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Trừ trường hợp chuyển nhượng, tặng cho giữa anh chị em ruột với nhau. Hoặc người chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở hoặc đất ở tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo luật nộp thuế khi bán đất, người được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vẫn phải khai thuế, lệ phí để cơ quan thuế quản lý.