Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP, quy định về việc thi hành một số điều trong Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, có các quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Bao gồm cả chuyển nhượng hợp đồng thuê, mua nhà, công trình xây dựng. 

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán

Cụ thể, điều kiện để chuyển nhượng HĐ mua bán, thuê nhà ở hình thành trong tương lai bao gồm:

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà mới nhất năm 2022

– Điều kiện 1: Phải có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định dựa trên điều kiện hợp đồng kinh doanh bất động sản theo Nghị định. Đối với các bên đã ký hợp đồng trước ngày 01/03/2022 bắt buộc phải có hợp đồng đã ký kết.

– Điều kiện 2: Nằm trong diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

– Điều kiện 3: Các hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không xảy tranh chấp, khiếu kiện. 

– Điều kiện 4: Nhà ở, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp bên nhận thế chấp đồng ý.

Xem thêm: Đất mua bán qua nhiều người, thủ tục sang tên thế nào?

Quá trình chuyển nhượng HĐ mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng phải được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Nếu mua bán, thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng nhưng các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình; thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng theo quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP. 

Theo nghị định, đây sẽ là quy định mới sớm được triển khai trong năm nay!

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán sẽ hình thành trong tương lai!

Theo quy định hiện hành, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà, từng căn hộ riêng lẻ. Đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà hoặc nhiều căn hộ thì phải làm gì?.

Trường hợp này phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà, căn hộ đó trong cùng hợp đồng.

Nghị định 02/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin để tiến hành chuyển nhượng hợp đồng. Thực hiện các giao dịch mua bán, thuê nhà đúng luật, đúng quy định.