Chủ đầu tư BĐS cần nắm được quy định mới nếu không muốn bị phạt tiền

Theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP của chính phủ được ban hành ngày 28/01/2022 sẽ áp dụng các mức xử phạt đối với chủ đầu tư BĐS nếu vi phạm các điều khoản sau:

Phạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư BĐS vi phạm một trong các hành vi:

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định;

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định;

+ Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định của Chính phủ.

chủ đầu tư BĐS sẽ bị phạt tiền 800 triệu đến 1 tỷ

+ Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng theo tiến độ đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu hoặc chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

+ Huy động vốn không đúng quy định; Sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Chủ đầu tư BĐS bị phạt tiền từ 400 triệu đến 600 triệu đồng với một trong các hành vi:

+ Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định;

+ Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định;

+ Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Xem thêm:Đất mua bán qua nhiều người, thủ tục sang tên thế nào?

+ Bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng hoặc nội dung hợp đồng bảo lãnh không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

+ Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện theo thỏa thuận của các bên hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định;

+ Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;

Xem thêm: Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

chủ đầu tư BĐS sẽ bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng

+ Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định;

+ Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai không đúng quy định;

+ Chủ đầu tư BĐS không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong trường hợp có quy định;

+ Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định.

Phạt từ 120-160 triệu đồng với các vi phạm của chủ đầu tư BĐS hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng:

+ Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó;

+ Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

Chủ đầu tư BĐS bị phạt tiền từ 100 -120 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định;

+ Không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định;

+ Hợp đồng kinh doanh bất động sản không được lập thành văn bản hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc trái quy định của pháp luật;

chủ đầu tư BĐS cần chủ động cập nhật những quy định mới

+ Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu;

+ Không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công, chất lượng công trình theo quy định;

+ Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định.

Tóm lại, các chủ đầu tư BĐS cần nắm vững những quy định mới để tránh gặp phải rủi ro, bị phạt tiền một cách đáng tiếc!

One thought on “Chủ đầu tư BĐS cần nắm được quy định mới nếu không muốn bị phạt tiền

  1. Pingback: Siết thu thuế chuyển nhượng Bất động sản - Ngăn chặn chiêu trò lách thuế

Comments are closed.