Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Quá trình thu thập thông tin, dữ liệu trên website https://waha.com.vn/ bao gồm: Họ và tên, email, điện thoại… Đây là thông tin Waha cần học viên cung cấp để xác nhận lại, hỗ trợ, tư vấn về khóa học và  Bộ công cụ Waha Handbook nhằm đảm bảo quyền lợi cho học viên. 

Học viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ trong hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, học viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Waha nếu phát hiện những hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng khóa học, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin về khóa học và bộ công cụ. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Waha Academy sử dụng thông tin học viên cung cấp để:

  • Nhắn tin, gọi điện hỗ trợ đăng ký khóa học, hỗ trợ sử dụng Bộ công cụ Waha Handbook
  • Vận chuyển bộ sản phẩm đến địa chỉ mà học viên cung cấp
  • Gửi thông tin và các tài liệu liên quan đến khóa học, đầu tư bất động sản
  • Liên hệ với học viên trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của học viên ngoài mục đích xác nhận liên hệ và liên hệ khi có liên quan đến giao dịch tại Waha Academy

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

WAHA ACADEMY

– Địa chỉ: A2 Vinhome gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Email: academy@waha.com.vn – Hotline: 087 9362 777

    Nếu học viên cho rằng Waha đã cung cấp thông tin cá nhân của mình cho các bên khác mà không được sự đồng ý của mình, học viên có quyền khiếu nại đến Waha Academy theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ có nghĩa vụ giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cho học viên khi xem xét các bằng chứng do học viên cung cấp là có cơ sở. 

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Mọi thông tin của học viên sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Waha Academy. Việc thu nhập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của học viên, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

– Waha Academy không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ với bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của học viên khi không có sự đồng ý từ học viên. 

– Waha Academy sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển nếu học viên có nhu cầu mua Bộ công cụ và yêu cầu vận chuyển đến tận nhà. 

– Waha Academy sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của học viên nếu xét thấy những thông tin cá nhân của học viên cung cấp không đúng với thông tin ban đầu đăng ký tham gia khóa học.