Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập công ty từ 1/3/2022?

Trước đây khi luật mới chưa được ban hành, bất cứ mọi giao dịch liên quan đến cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ đều không phải thành lập công ty.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản sẽ áp dụng từ ngày 01/03 tới. Thông tin này đã được xác nhận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Từ 01/03/2022, cá nhân không được kinh doanh bất động sản?

Theo điểm A khoản 2 điều 76 trong Luật Đầu tư 2020 có nêu rõ:

Những cá nhân, tổ chức kinh doanh BĐS phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Trừ các trường hợp sau :

– Các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, tiến hành cho thuê, mua bán, chuyển nhượng BĐS không thường xuyên; hoặc kinh doanh với quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp (công ty). Tuy nhiên, trường hợp này phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam; (Khoản 2 điều 10 Luật Kinh doanh 2014).

– Cá nhân kinh doanh BĐS tại chương IV Luật Kinh doanh như: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản; …

Có thể bạn quan tâm: Chủ đầu tư BĐS cần nắm được quy định mới nếu không muốn bị phạt tiền

Ngoài ra, theo nghị định mới số 02/2022/NĐ-CP quy định:

Những trường hợp sau đây sẽ không phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã khi kinh doanh BĐS:

– Trường hợp cá nhân, tổ chức muốn bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng do cá nhân, tổ chức đó bị giải thể, phá sản, hoặc chia tách.

– Trường hợp bất động sản đó là tài sản công.

quy định mới về cá nhân kinh doanh bất động sản

– Trường hợp chủ giao dịch là các ngân hàng; tổ chức tín dụng; các công ty quản lý tài sản AMC, VAMC có nhu cầu bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; dự án bất động sản đang được dùng để bảo lãnh, thế chấp nhằm thu hồi nợ.

– Trường hợp bất động sản đó là đất theo quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại hay tố cáo.

– Người bán nhà hay công trình chính chủ. Tức là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

cá nhân kinh doanh bất động sản cần điều kiện gì

– Chuyển nhượng, bán bất động sản do mình đầu tư xây dựng; mà không phải dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh.

Tóm lại nói một cách dễ hiểu như sau:

Theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP, từ ngày 01/03/2022; cá nhân kinh doanh bất động sản sẽ có 2 trường hợp: Một là cá nhân phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã mới được kinh doanh; Hai là cá nhân thuộc trường hợp nêu tại Điều 5 Nghị định ở trên thì được phép kinh doanh BĐS.

Điều kiện để cá nhân kinh doanh bất động sản từ 01/03/2022 như thế nào?

Các cá nhân muốn kinh doanh bất động sản từ ngày 01/03 tới đây bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện được nêu rõ tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP:

– Kết hợp với quy định cũ khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP: Thành lập doanh nghiệp; trong đó có ngành nghề kinh doanh bất động sản, có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng.

– Đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; phải công khai thông tin về doanh nghiệp tại trụ sở Ban quản lý dự án hoặc tại sàn giao dịch BĐS. Những thông tin này bao gồm tên, địa chỉ , số điện thoại, tên người đại diện doanh nghiệp, … Ngoài ra là các thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh như: số lượng, loại hình, … của bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và của cả các loại sản phẩm còn lại vẫn đang tiếp tục kinh doanh.

cá nhân kinh doanh bất động sản sẽ phải thành lập doanh nghiệp?

– Đặc biệt, đối với các bất động sản đưa vào kinh doanh cần phải không bị kê biên để thi hành án, không có tranh chấp; có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trìпһ xây dựng gắn với đất trong Sổ đỏ hoặc có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; … theo điều 9, điều 55 trong Luật kinh doanh hiện nay.

Như vậy, các cá nhân, doanh nghiệp cần tham khảo kỹ các quy định, điều luật mới sẽ áp dụng từ 01/03/2022 này nếu muốn kinh doanh bất động sản an toàn.

One thought on “Cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập công ty từ 1/3/2022?

  1. Pingback: Những thay đổi về luật kinh doanh bất động sản 2022 Nhà đầu tư nên biết!

Comments are closed.