Sở hữu ngay HANDBOOK để thay đổi tư duy đầu tư, tránh rủi ro cạm bẫy. 

X5, X10 tài sản của BẠN chỉ từ việc điền vào 2 cuốn sổ tay của WAHA

6.000.000
Ưu đãi 45% trong 6 giờ đầu

3.886.000 VND

 • Bộ công cụ WAHA HANDBOOK (Sổ tay Đầu tư và Sổ tay Hợp đồng).
 • Hướng dẫn làm chủ bộ Công cụ đầu tư và áp dụng vào thực tế.
 • Tài khoản WEB – APP học online vĩnh viễn.
 • Tham gia Group zalo “Học viên Waha Handbook – Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu”.
 • Miễn phí vận chuyển bộ Công cụ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
ĐĂNG KÝ NGAY

29.000.000 VND

 • Toàn bộ quyền lợi WAHA HANDBOOK.
 • Khóa học Chuyên gia X10 Bất động sản.
 • Tư vấn 1 – 1 trực tiếp cùng Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu.
 • Trợ lý riêng 1 – 1 hỗ trợ trong suốt thời gian học và Đầu tư Bất động sản trong 2 tháng.
 • Group Zalo hỗ trợ HỌC và ĐẦU TƯ trực tiếp cùng Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu và WAHA trong 2 tháng.
 • Tham gia Group Zalo “Lớp học Chuyên gia X10 Bất động sản – Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu”.
 • Group Zalo “Cộng đồng Nhà đầu tư Chuyên gia X10 Bất động sản”.
 • Group zalo Hội quán Waha – Cộng đồng Nhà đầu tư Bất động sản 3 miền Bắc – Trung – Nam
 • 12 tháng thành viên VIP tại hệ thống WAHA ACADEMY trị giá 5.000.000VND.
 • Bộ tài liệu đặc biệt bao gồm: Bộ Hợp đồng giao dịch mẫu và file Bản đồ quy hoạch của 63 tỉnh thành tại Việt Nam.
 • Phương thức liên hệ trực tiếp với Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu (Zalo cá nhân).
 • Miễn phí tham gia 1 buổi offline – họp kín cùng các Nhà đầu tư tại Hội quán WAHA.
ĐĂNG KÝ NGAY

120.000.000 VND

 • Toàn bộ quyền lợi Khóa học Chuyên gia X10 Bất động sản.
 • Tư vấn 1 – 1 trực tiếp cùng Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu.
 • Trợ lý riêng 1 – 1 hỗ trợ trong suốt thời gian học và Đầu tư Bất động sản trong 12 tháng.
 • Group Zalo hỗ trợ HỌC và ĐẦU TƯ trực tiếp cùng Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu và WAHA trong 12 tháng.
 • Tham gia Group Zalo “Lớp học Đồng hành X10 Bất động sản – Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu”.
 • Group Zalo “Cộng đồng Nhà đầu tư Đồng hành X10 Bất động sản”.
 • Tham gia Group Zalo Hội quán Waha – Cộng đồng Nhà đầu tư Bất động sản 3 miền Bắc – Trung – Nam.
 • Phỏng vấn trước khi học Đầu tư chuyên sâu: Đánh giá “sức khỏe” tài chính, nguồn lực & năng lực Đầu tư.
 • 18 tháng thành viên VIP tại hệ thống WAHA ACADEMY trị giá 10.000.000 VND.
 • Bộ tài liệu đặc biệt bao gồm: Bộ Hợp đồng giao dịch mẫu và file Bản đồ quy hoạch của 63 tỉnh thành tại Việt Nam.
 • Phương thức liên hệ trực tiếp với Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu (Số điện thoại, Zalo, Facebook cá nhân).
 • Miễn phí tham gia các buổi offline – họp kín cùng các Nhà đầu tư tại Hội quán WAHA.
 • Zoom giải đáp và cập nhật thị trường hàng tháng.
 • Cơ hội đi khảo sát thị trường & Đầu tư cùng Chuyên gia Hà Ngọc Hiếu và WAHA.
ĐĂNG KÝ NGAY