7 bước thu hồi đất: Không bị thiệt nếu biết sớm điều này!

Nhiều người dân có đất đai nằm trong diện thu hồi của Nhà nước nhưng không biết về quy trình, thủ tục 7 bước thu hồi đất và các giai đoạn thực hiện như thế nào. Điều đó dẫn đến việc khi thủ tục thu hồi không được thực hiện đúng cũng không phát hiện ra. Để chủ động giám sát và bảo vệ quyền lợi cho chính mình, hãy tham khảo nội dung bên dưới để nắm rõ quy trình, thủ tục 7 bước thu hồi đất khi Nhà nước yêu cầu nhé!

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Thông báo thu hồi đất.

Cơ quan thẩm quyền thông báo thu hồi đất

– Người dân sẽ được nhận thông báo thu hồi đất từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố có thẩm quyền với trường hợp sau:

 + Thông báo thu hồi đất của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

+ Thông báo thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– Người dân sẽ được nhận thông báo thu hồi đất từ UBND cấp huyện có thẩm quyền trong trường hợp sau:

+ Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư trong diện thu hồi đất.

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam nằm trong diện thu hồi đất.

Xem thêm: 5+ đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi năm 2022!

7 bước thu hồi đất bạn cần biết nếu không muốn bị thiệt!
7 bước thu hồi đất bạn cần biết nếu không muốn bị thiệt!

Thời hạn thông báo thu hồi đất

Căn cứ vào Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 1 Điều 67, người sử dụng đất sẽ được thông báo chi tiết và cụ thể về thời gian thu hồi đất trước khi có quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời hạn thông báo thu hồi đất cụ thể như sau:

– Đất nông nghiệp: dưới 90 ngày.

– Đất phi nông nghiệp: dưới 180 ngày.

Thông báo này sẽ được gửi đến từng người có đất nằm trong diện thu hồi của Nhà nước. Đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại UBND cấp xã, các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Điều tra, khảo sát, đo đạc, thống kê, kiểm đếm

– UBND sẽ phối hợp với các tổ chức liên quan tiến hành bồi thường và giải phóng mặt bằng. Đồng thời thực hiện thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

– Người sử dụng đất cần phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

– Trong trường hợp người sử dụng đất không phối hợp với cơ quan chức năng trong khu vực thì UBND cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện. Sau 10 ngày thuyết phục mà vẫn không được thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc.

Lúc này, người có đất thu hồi bắt buộc phải thực hiện việc kiểm đếm, đo đạc, …. Nếu người có đất thu hồi vẫn không chịu chấp hành thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Người dân cần nắm rõ 7 bước thu hồi đất theo luật!
Người dân cần nắm rõ 7 bước thu hồi đất theo luật!

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Lấy ý kiến, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

– Lấy ý kiến, lên phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng, đồng thời hỗ trợ, tái định cư bằng cách họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi. Cần phải thành lập biên bản có xác nhận của đại diện Ủy UBND xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi. Sau đó niêm yết công khai trên địa bàn.

– Trong trường hợp có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành đối thoại để giải quyết.

– Sau khi có phương án thống nhất về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án đó khi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Trong vòng một ngày, UBND cấp có thẩm quyền sẽ quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

7 bước thu hồi đất bao gồm những gì?
7 bước thu hồi đất bao gồm những gì?

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Gửi, phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

– Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

– Gửi quyết định đó đến từng người có liên quan. Đồng thời phải ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Xem thêm: 4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi thu hồi đất!

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

– Tiến hành thực hiện các phương án đã được phê duyệt.

– Nếu người có đất thu hồi không đồng ý bàn giao đất, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

– Nếu người có đất thu  hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế.

7 bước thu hồi đất là những quy định chung theo Luật!
7 bước thu hồi đất là những quy định chung theo Luật!

Quy trình 7 bước thu hồi đất: Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (nếu có)

Việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau:

– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã vận động, thuyết phục người có đất thu hồi không chấp hành quyết định phương án thu hồi.

– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã niêm yết công khai về quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại địa phương.

– Quyết định cưỡng chế đó đã có hiệu lực thi hành.

– Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Nếu người bị cưỡng chế cố tình vắng mặt, từ chối không nhận quyết định cưỡng chế sẽ bị lập biên bản từ UBND cấp xã.

Tổng kết quy trình 7 bước thu hồi đất.

Tóm lại, trên đây chỉ là quy trình, thủ tục 7 bước thu hồi đất khi Nhà nước yêu cầu ở mặt lý thuyết. Trên thực tế thì quy trình không chỉ có 7 bước thu hồi đất đơn giản. Bởi thực tế còn rất nhiều trường hợp phức tạp và khó giải quyết khác. Người dân cần tích cực và chủ động tìm hiểu để phòng tránh những rủi ro không đáng có. 

One thought on “7 bước thu hồi đất: Không bị thiệt nếu biết sớm điều này!

  1. Pingback: 8+ điểm mới về chính sách đất đai tại Nghị quyết 18-NQ/TW!

Comments are closed.