5+ đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi năm 2022!

Bên cạnh việc đất đai bị thu hồi nằm trong diện được bồi thường thì người sử dụng đất phải có đủ điều kiện bồi thường thì mới được bồi thường. Mỗi đối tượng sử dụng đất khác nhau sẽ có mức độ bồi thường khác nhau. Dưới đây là các trường hợp nằm trong diện đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi.

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 quy định tại Điều 75, có sáu đối tượng đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Đối tượng được bồi thường: Cá nhân, hộ gia đình.

Đối tượng cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất bị thu hồi sẽ được bồi thường nếu:

– Đang sử dụng đất không phải là đất thuê.

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) hoặc chưa được cấp Sổ đỏ nhưng có đủ điều kiện được cấp. Trừ một số trường hợp sau sẽ có cách bồi thường khác:

+ Người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đất đã sử dụng trước ngày 1/7/2004) nhưng không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ hoặc không có Sổ đỏ. Trường hợp này sẽ được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo đúng Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 2 Điều 77.

+ Đối tượng là người Việt Nam nhưng đang định cư ở nước ngoài, có sở hữu đất tại Việt Nam có Sổ đỏ hoặc chưa được cấp Sổ đỏ nhưng đủ điều kiện được cấp sổ thì vẫn thuộc diện được bồi thường khi đất bị Nhà nước thu hồi.

2. Đối tượng được bồi thường: Người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Đối với đối tượng là người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài vẫn được bồi thường nếu đủ điều kiện sau:

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có Sổ đỏ hoặc chưa được cấp Sổ đỏ nhưng có đủ điều kiện được cấp.

Xem thêm: 4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi thu hồi đất!

Điểm danh những đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất!
Điểm danh những đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất!

3. Đối tượng được bồi thường: Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Đối tượng nằm trong diện được bồi thường khi bị thu hồi đất là các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu tổ chức đó được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và Sổ đỏ hoặc chưa được cấp Sổ đỏ nhưng có đủ điều kiện cấp sổ.

4. Đối tượng được bồi thường: Tập thể, cộng đồng dân cư, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với tập thể, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất không phải do Nhà nước giao, cho thuê, có sở hữu Sổ đỏ hoặc chưa được cấp Sổ đỏ nhưng đủ điều kiện để cấp sổ thì vẫn được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

5. Đối tượng được bồi thường: Người được Nhà nước giao đất.

Đối với những đối tượng được Nhà nước giao đất sẽ được hưởng bồi thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

– Đã nộp tiền sử dụng đất đối với đất đã thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đã trả tiền nhận chuyển nhượng không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; có Sổ đỏ hoặc chưa được cấp Sổ đỏ nhưng đủ điều kiện cấp sổ.

Xem thêm: 2+ Cách phân chia thừa kế khi đất không có Sổ đỏ đơn giản nhất!

6. Đối tượng được bồi thường: Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với đối tượng là các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài vẫn được bồi thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Đất thuộc diện Nhà nước giao và có thu tiền sử dụng đất. Đất được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê.

– Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đã có Sổ đỏ hoặc chưa được cấp sổ nhưng đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ.

Tổng kết

Tóm lại, những đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

  1. Cá nhân, hộ gia đình.
  2. Người Việt Nam định cư tại nước ngoài.
  3. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
  4. Tập thể, cộng đồng dân cư, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
  5. Đối tượng được Nhà nước giao đất.
  6. Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2 thoughts on “5+ đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi năm 2022!

  1. Pingback: 7 bước thu hồi đất: Không bị thiệt nếu biết sớm điều này!...

  2. Pingback: 2+ Dấu hiệu nhận biết đất được bồi thường khi bị thu hồi!

Comments are closed.