4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi thu hồi đất!

Nhiều cá nhân, hộ gia đình vướng vào đất quy hoạch, Nhà nước thu hồi đất. Điều này sẽ khiến người sử dụng đất được bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Bên cạnh đó, người sử dụng đất còn được nằm trong diện xem xét hỗ trợ nhà ở tái định cư. Vậy, theo Pháp luật Việt Nam, những trường hợp nào sẽ được xem xét hỗ trợ nhà ở tái định cư?

1. Nhà ở tái định cư là gì?

Căn cứ vào Luật nhà ở năm 2014 quy định tại khoản 6 Điều 3: Khái niệm nhà ở tái định cư là loại nhà ở dành cho các cá nhân, hộ gia đình thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất ở, giải tỏa nhà ở theo quy định của Pháp luật.

Ngoài ra, những cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được hỗ trợ tái định cư khi bị Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở cũng được tái định cư tại loại nhà này.

Xem thêm: Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào?

2. Những trường hợp được ở nhà ở tái định cư.

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 quy định tại Điều 79l, kèm với Điều 6 trong Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì bốn trường hợp sau được ở nhà ở tái định cư:

Trường hợp 1:

Khi Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng đất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp luật về đất đai sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở do Nhà nước thu hồi. Sau khi bị thu hồi, phần diện tích đất ở còn lại không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh.

– Bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở do Nhà nước thu hồi. Sau khi thu hồi không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn.

Trường hợp 2: 

Khi Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng đất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp luật về đất đai mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi.

Nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của Pháp luật về cư trú. Hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất!
4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất!

Trường hợp 3:

Khi người sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở nhưng không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất.

Trường hợp 4: 

Người trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người bị thu hồi đất mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở.

Xem thêm: 2+ Cách phân chia thừa kế khi đất không có Sổ đỏ đơn giản nhất!

3. Tổng kết về hỗ trợ nhà ở tái định cư.

Tóm lại, có bốn trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nếu nằm trong diện này, người dân không phải lo lắng không có chỗ ở sau khi bị thu hồi đất.

2 thoughts on “4+ trường hợp được hỗ trợ nhà ở tái định cư khi thu hồi đất!

  1. Pingback: 5+ đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi?Waha Academy

  2. Pingback: 6+ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất khi cấp Sổ đỏ!

Comments are closed.