2+ Cách phân chia thừa kế khi đất không có Sổ đỏ đơn giản nhất!

Tài sản thừa kế đất đai luôn được đánh giá là một trong những di sản có giá trị lớn. Nhiều gia đình để lại tài sản thừa kế nhưng lại chưa được cấp Sổ đỏ. Vậy, đất không có Sổ đỏ thì chia thừa kế như thế nào? Dưới đây là các cách phân chia thừa kế khi đất không có Sổ đỏ.

1. Xác định quyền sử dụng đất là di sản trong Di chúc

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP về việc xác định quyền sử dụng đất là di sản theo quyền thừa kế như sau:

– Nếu người đã mất để lại đất đai đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tài sản đó được gọi là di sản.

– Nếu người đã mất để lại đất đai mà có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất thì tài sản đó vẫn được gọi là di sản, nhưng không phụ thuộc vào thời điểm mở thừa kế.

2. Cách phân chia thừa kế khi đất không có giấy tờ liên quan

Khi người đã mất để lại đất đai mà không có Giấy chứng nhận hay bất cứ giấy tờ nào liên quan sẽ được phân biệt cụ thể như sau:

– Tòa án sẽ giải quyết chia đất thừa kế là tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất đó nếu UBND cấp có thẩm quyền xác nhận đất đó là hợp pháp, đất đó đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa kịp cấp.

– Tòa án giải quyết chia đất đai thừa kế là tài sản gắn liền với đất nếu UBND cấp có thẩm quyền không xác nhận đất đó là hợp pháp, nhưng có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền nêu rõ về việc sử dụng đất đó không vi phạm quy hoạch và có thể được xem xét để giao quyền sử dụng đất.

– Tòa án sẽ chỉ giải quyết tranh chấp về đất đai thừa kế là tài sản trên đất đó nếu UBND cấp có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản về việc đất đó không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với đất không được phép tồn tại trên đất đó.

Tóm lại, nếu đất chưa được cấp Sổ đỏ hay Sổ hồng nhưng nếu được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đất là di sản thì hoàn toàn có thể phân chia đất thừa kế theo quy định của Pháp luật.

Xem thêm: 6+ trường hợp không được thế chấp Sổ ỏ nhất định phải biết!

Cách phân chia thừa kế khi đất không có sổ đỏ đơn giản!

3. Cách phân chia thừa kế mới nhất.

Cách phân chia thừa kế di sản sẽ căn cứ vào Pháp luật dân sự Việt Nam. Trong đó quy định có hai loại thừa kế: thừa kế theo Di chúc và thừa kế theo Pháp luật. 

1. Cách phân chia thừa kế tài sản theo Di chúc

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định tại Điều 624 có nêu rõ về quyền thừa kế theo Di chúc:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Khi lập Di chúc, người lập Di chúc có các quyền sau đây (Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015):

– Chỉ định Người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của Người thừa kế.

– Phân định phần di sản cho từng Người thừa kế.

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

– Giao nghĩa vụ cho Người thừa kế.

– Chỉ định người giữ Di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Có thể thấy, việc phân chia thừa kế phụ thuộc vào nội dung Di chúc mà người lập Di chúc đã thực hiện một cách hợp pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung như Di chúc đã công bố, tức là không nằm trong khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 thì tài sản thừa kế đó sẽ được chia lại để đảm bảo quyền lợi của Người thừa kế không phụ thuộc nội dung Di chúc.

2. Cách phân chia thừa kế đất đai theo Pháp luật

Thừa kế theo Pháp luật là loại thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do Pháp luật quy định. (Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015 quy định tại Điều 469).Cách phân chia thừa kế khi đất không có sổ đỏ đơn giản!

Quyền thừa kế tài sản bao gồm đất đai và các di sản khác sẽ được Pháp luật chia theo quy định tại Điều 651 và Điều 652:

– Những Người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

– Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

– Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống.

– Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, hàng thừa kế sẽ có sự phân chia rõ ràng, rành mạch theo Pháp luật. Hầu hết người dân không hiểu sẽ cần phải nhờ luật sư để làm rõ vấn đề này.

Tổng kết về cách phân chia tài sản thừa kế.

Tóm lại,trên đây là các cách phân chia thừa kế với tài sản là đất đai. Vẫn có thể phân chia thừa kế tài sản là đất đai không có Sổ đỏ nếu có xác nhận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được phân chia theo Di chúc hoặc theo Pháp luật Nhà nước Việt Nam.

One thought on “2+ Cách phân chia thừa kế khi đất không có Sổ đỏ đơn giản nhất!

  1. Pingback: 5+ đối tượng được bồi thường khi đất bị thu hồi năm 2022!

Comments are closed.